COSTUMES.ORG -- THE COSTUMER'S MANIFESTO WIKI

Makeupclass200707 2007

The Costumer's Manifesto: THR 351 Theatre Makeup Spring 2007 StudentImages THR 351 Theatre Makeup Spring 2007 Student Images

Makeup2007MugshotsMakeupclassmugshots025.jpg

Makeup2007MugshotsMakeupclassmugshots025bw.jpg

Makeup2007MugshotsMakeupclassmugshots025bw2left.jpg

Makeup2007MugshotsMakeupclassmugshots025bw2right.jpg

Makeup2007MugshotsMakeupclassmugshots026.jpg

Makeup2007MugshotsMakeupclassmugshots026w.jpg

Highlight and Shadow

Makeup2007High shadowHighlightshadow 006.jpg

Makeup2007High shadowHighlightshadow 007.jpg

Makeup2007High shadowHighlightshadow 008.jpg

"Corrective"

Makeup2007CorrectiveCorrective 027.jpg

Makeup2007CorrectiveCorrective 028.jpg

Makeup2007CorrectiveCorrective 029.jpg

Aged Self

Makeup2007Age1Age 014.jpg

Makeup2007Age1Age 015.jpg

Makeup2007Age1Age 016.jpg

Makeup2007Age1Age 017.jpg

Beards

Makeup2007Beards01april07 087.jpg

Makeup2007Beards01april07 088.jpg

Makeup2007Beards01april07 089.jpg

Makeup2007Beards01april07 090.jpg

Makeup2007Beards01april07 091.jpg

Makeup2007Beards01april07 092.jpg

Makeup2007Beards01april07 093.jpg

Makeup2007Beards01april07 103.jpg

Animal

Makeup2007Animal07april07 039.jpg

Makeup2007Animal07april07 040.jpg

Makeup2007Animal07april07 041.jpg

Makeup2007Animal07april07 042.jpg

Makeup2007Animal07april07 043.jpg

Makeup2007Animal07april07 044.jpg

Makeup2007Animal07april07 045.jpg

Kabuki

Makeup2007KabukiMakeup 050.jpg

Makeup2007KabukiMakeup 051.jpg

Makeup2007KabukiMakeup 052.jpg

Makeup2007KabukiMakeup 053.jpg

Makeup2007KabukiMakeup 054.jpg

Makeup2007KabukiMakeup 055.jpg

Makeup2007KabukiMakeup 056.jpg

Makeup2007KabukiMakeup 057.jpg

Makeup2007KabukiMakeup 058.jpg

Makeup2007KabukiMakeup 058b.jpg

Makeup2007KabukiMakeup 059.jpg

Makeup2007KabukiMakeup 060.jpg

Store Bought Prosthetics

Makeup2007ProstheticMakeup 252.jpg

Makeup2007ProstheticMakeup 253.jpg

Makeup2007ProstheticMakeup 254.jpg

Makeup2007ProstheticMakeup 255.jpg

Makeup2007ProstheticMakeup 256.jpg

Makeup2007ProstheticMakeup 257.jpg

Makeup2007ProstheticMakeup 258.jpg

Makeup2007ProstheticMakeup 259.jpg

Final

Makeup2007FinalsMakeup 146.jpg

Makeup2007FinalsMakeup 147.jpg

Makeup2007FinalsMakeup 148.jpg

Makeup2007FinalsMakeup 149.jpg

Makeup2007FinalsMakeup 150.jpg

Makeup2007FinalsMakeup 151.jpg

Makeup2007FinalsMakeup 152.jpg

Makeup2007FinalsMakeup 153.jpg

Makeup2007FinalsMakeup 154.jpg

Makeup2007FinalsMakeup 155.jpg

Makeup2007FinalsMakeup 156.jpg

Makeup2007FinalsMakeup 157.jpg

Makeup2007FinalsMakeup 158.jpg

This page last edited on

"The Costumer's Manifesto"
by Tara Maginnis